překážková disciplína v ochranné síti
disciplína: lana X
disciplína s přírodními kůly
disciplína: prolézací truhlice
disciplína: po stopách pirátů
disciplína : pavoučí síť
disciplína : lanovka
disciplína : soudky
disciplína : lávka a třmeny
stanoviště a disciplíny před nainstalováním ochranné sítě

| home    | katalog-herní prvky   | naučné projekty     | sochy ze dřeva    | dětská lanová centra   | výběr z realizací    | kontakt                                                               česky |  english                                             
Dětská lanová centra

Dětská lanová centra jsou konstruována jako větší herní celky, skládající se až z desítek jednotlivých
herních disciplín. Jedná se o lanové herní prvky v nejrůznějších variantách řazených seriově za sebou
a tvořících dlouhou sérii překážek. 
Vzájemnou kombinací jednotlivých linií lze dosáhnout několika herních okruhů různých náročností, které
mohou děti libovolně kombinovat. Samotné lanové disciplíny jsou kotveny mezi jednotlivá stanoviště,
která tvoří systém "odpočivadel" a " křižovatek".  Stanoviště jsou na rozdíl od klasických prvků dětských
hřišť kotvena na stromy, případně je možno instalovat i  pomocné kůly, jenž stromy mohou nahradit.
Lanové sestavy mohou být doplněny herními prvky jako jsou lanovky, skluzavky a pod.
Bezpečnost je zajištěna systémem záchytných sítí, kotvených mezi jednotlivými stanovišti. Tyto ze tří
stran obklopují lanové prvky. Tvoří tak jakýsi koridor, který kromě bezpečnosti vytváří z lanového centra jeden
uzavřený celek, kde jsou definovány vstupy i výstupy. Díky těmto sítím mohou také být stezky lanového centra
situovány i ve vyšších polohách stromů. Hlavním materiálem pro konstrukci je kombinace smrkového dřeva a
ocelových prvků antikorozně upravených. Specifikem dětských lanových center, je nutný respekt dispozice  jednolivých stromů v konkrétní lokalitě. Kotvení na kmeny stromů je provedeno způsobem, který nijak dřeviny nepoškozuje a umožňuje kdykoli a bez následků provést odinstalování celé sestavy a uvést lokalitu do původního stavu. Prvky nevyžadují kotvení do země.


stanoviště a disciplíny před nainstalováním ochranné sítě
zázemí DLC pro obsluhu a návštěvníky
2013 © David Plášek, www.atelier2p.cz

Dětská hřišťe - Návrhy - Realizace - Servis      
 
stanoviště  lanovky
disciplína : lezecká stěna, žebřík
disciplína : šplhací sítě