Naučný areál pro České Švýcarsko o.p.s.

Naučný areál o.p.s. České Švýcarsko je situován v prostoru ZŠ města Krásná Lípa. Projekt je navržen jako volná sestava menších
celků umístěných na travnaté ploše areálu zahrady ZŠ. Jedná se především o hrádek s bludištěm, zvěrokruh tvořený devíti
sochami chráněných druhů zvířat v nadživotní velikosti a venkovní učebnou-altánem se stoly.
Každý ze tří stolů má ve své ploše centrálně umístěnou řezbu s tématem konkrétního přírodního biotopu - rybník, louka,
a netopýří jeskyně.
Jako materiál je použito především dřevo, a to dubový masiv, který vyniká vysokou trvanlivostí a estetickými kvalitami. Je použit zejména při konstrukci hrádku, vstupní brány, masívních stolů, zastřešení stolů, schodů a na plastiky zviřat. Dalším materiálem je přírodní kámen pískovec, který je částečně použit na hrádek, a jako balvany s rytinami znamení v bludišti. Bludiště kolem hrádku je tvořeno živým plotem, stejně jako oddělení areálu od komunikace. Pochůzné plochy kolem objektů celého areálu jsou vysypány štěrkem. Celý areál je potom doplněn naučnými a informačními tabulemi, hmyzím domečkem a pod.

vstup do naučného areálu
altán - venkovní učebna se stoly
skulptura - škeble říční
skulptura - plch zahradní
skulptura - výr velký
vstupní brána
skalní hrádek s bludištěm
detail stolu - reliéf biotopu - netopýří jeskyně
detail hrádku - znaky v pískovci

| home    | katalog-herní prvky   | naučné projekty     | sochy ze dřeva    | dětská lanová centra   | výběr z realizací    | kontakt                                                               česky |  english                                             
2013 © David Plášek, www.atelier2p.cz

Dětská hřišťe - Návrhy - Realizace - Servis      
 
detail stolu - reliéf biotopu - horská louka