Herní prvky dětských hřišť

Zařízení dětských hřišť jsou tvořena celou škálou herních prvků, které jsou určeny pro děti ve věkovém
rozmezí od 3 do 15 let. Je možno volit mezi většími sestavami, kde je vzájemně propojeno několik herníchdisciplín v jeden celek nebo mezi jednotlivými prvky jako jsou např. samostatné houpačky a pod.
Každé zařízení má dle normy ČSN EN- 1176 stanoven minimální prostor pádu, který je vyplněn tlumícím materiálem. Do výšky volného pádu do 1m je povolen v dopadovém prostoru i trávník-půda. Tam, kde je  výška pádu mezi 1-3 m, je nutno použít v prostoru pádu typ materiálu, který stanoví norma. Nejčastěji se jedná o písek, kačírek, dřevěnou štěpku nebo kůru předepsané frakci a kvalitě. Je možno též použít i syntetické materiály jako jsou pryžové dlaždice.

Základní typy herních prvků mají více variant a je možno vytvořit dle požadavku i prvky zcela nové:


| home    | katalog-herní prvky   | naučné projekty     | sochy ze dřeva    | dětská lanová centra   | výběr z realizací    | kontakt                                                               česky |  english                                             
2013 © David Plášek, www.atelier2p.cz

Dětská hřišťe - Návrhy - Realizace - Servis      
 
  materiál: dub/akát,         ocel. lano ,pojezd + poma + napínací zařízení